អំពីក្រុមហ៊ុន ដូនពេញលែន ខូអិលធីឌី

ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ : ០០០១០៦៧១
អត្តលេខចុះបញ្ជីចាស់ : Co. 0710 KH/2011
កាលបរិច្ឆេទចុះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម : ២៣ មីនា ២០១១
ឈ្មោះអភិបាល : លោកជំទាវ ហេង សុខា
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត
កម្មវត្ថុអាជីវកម្ម : អភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ និងសំណង់
អាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការចុះបញ្ជី : # ៦D ផ្លូវលេខ៣៩២ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ